Mit­ta­ti­lausosat

Mit­ta­ti­lausosia käy­tetään esim. sovit­tamaan teräs­sa­vu­piippu takan eri­ko­koiseen lähtöön. Epä­keskoja sovi­tusosia voidaan käyttää, jos lii­tet­tävien osien välillä on pieni siirtymä. Varas­tos­samme on paljon vakiokokoja.