Linerventin tarina

Vuonna 2013 BeBo, Ruotsin Energialaitoksen asiakasryhmä energiatehokkaille kerrostaloille, käynnisti tutkimuksen, jossa etsittiin keinoja tiivistää ilmanvaihtovuotoja moniasuntoisissa rakennuksissa. Meillä Linerventillä oli jo tuolloin tiedusteluja kunnallisilta yrityksiltä siitä, olisiko mahdollista kehittää tuote erityisesti ilmanvaihdon uudelleenvuoraamiseen. Vastauksena tähän haasteeseen perustimme Linerventin vuonna 2014. 

Linervent on sittemmin kehittänyt materiaalinsa ja vuonna 2014 Västeråsissa suoritettiin ensimmäinen pilottiprojekti. Vuoteen 2023 mennessä olemme asentaneet jo yli 100 000 metriä materiaaliamme. Linerventin menetelmä on tavaramerkkisuojattu, tyyppihyväksytty ja saanut eurooppalaisen patentin.

Taustatietoa:

BeBon energiakierrätyskilpailutus paljasti, että vuotavat kanavat ovat suuri ongelma FT- ja FTX-järjestelmiä asennettaessa: [BeBon verkkosivuilla](https://www.bebostad.se/projekt/teknikutvecklingsprojekt/vaermeaatervinningssystem-i-befintliga-flerbostadshus-teknikupphandling)

BeBon havaintojen jälkeen kanavien tiivistämiseen liittyvä kilpailutus: [BeBon verkkosivuilla](https://www.bebostad.se/renovera-energieeffektivt/genomfoera-energieeffektiveviserande-renoveringar/foerberedelse/upphandling/stoed-till-upphandling-av-kanaltaetning)