Linervent-menetelmä

Sukitusmenetelmämme on kehitetty korvaamaan ikääntyneet, perinteiset tavat korjata ilmanvaihtokanavien ja -hormien tiiveysongelmia.

Sen sijaan että vanhat kanavat purettaisiin ja vaihdettaisiin uusiin, menetelmämme kanssa kanavien saneeraus on mahdollista rakenteita rikkomatta. Näin voimme varmistaa että haitta saneerattavan kiinteistön asukkaille on minimaalinen saneerauskustannusten pysyessä kilpailukykyisinä.

Ilmanvaihtojärjestelmien yleisin ongelma

Ilmavuodot aiheuttavat merkittävän energiankulutuksellisen sekä asuinmukavuuteen vaikuttavan ongelman ikääntyvissä sekä yhä useammin myös uudemmissa kiinteistöissä.

Ilmanvaihtokoneet tekevät liikaa töitä ylläpitääkseen ilmanvaihtoa vuotavissa kanavistoissa, ja rakenteelliset vauriot kanavissa aiheuttavat sisäilman vuotoja paikkoihin joihin sitä ei toivoisi - harva meistä haluaa haistella naapurinsa kokkauksia omassa kodissaan.


Ratkaisumme

Kanavien kuntokartoitus & valmistelu

Kanavat kuvataan videokameralla niiden kunnon huolelliseksi selvittämiseksi. Tämän jälkeen tehdään korjaussuunnitelma, ja kanavat valmistellaan sukitusta varten huolellisella nuohouspuhdistuksella. Mikäli kanavissa on korjausta häiritseviä ongelmia kuten harjaterästä tai irtotiiliä, nämä poistetaan kanavasta ennen sukitusprosessia.

Kuntokartoituksen ja valmisteluiden jälkeen kanaviin asennetaan kanavakoon mukaiset, polymeerimassalla käsitellyt Linervent-sukat paineilmaturvotuksella. Sukat kovettuvat ilman ja lämmön vaikutuksesta kanavan seinämille. Kovettumisen jälkeen asennuskalusto irroitetaan, ja asennuksen onnistuminen varmistetaan videokuvaamalla kanavat. Tämän jälkeen suoritetaan vielä liittyvien kanavien kuten esimerkiksi asuntohajoitusten aukiporaukset.

Kun kanavat on sukitettu, asennetaan lopuksi kanavan kaikkiin liittyviin lähtöihin mittatilauksena valmistetut haarayhteet, joiden avulla varmistetaan haaraliitosten täydellinen ilmatiiveys.