Tulenkestävä pesänkorjausmassa

38,50 sis. alv 24%

Pesänkorjausmassa

Olomuoto: Harmaa jauhe
Pakkauskoko: 2 kg muoviastia
Vedentarve: 2,5 dl/kg
Työstettävyysaika: 1 tunti
Suurin raekoko: 0–2 mm
Lämmönkestävyys: 1300 °C
Varastointi: 1 vuosi, kuivassa varastossa, alkuperäispakkauksessa.

Kuvaus

Käyt­tö­ohjeet

Noin 5 dl huo­neen­läm­pöistä puh­dasta vettä sekoi­tetaan 2 kg laas­ti­jau­hetta. Laas­tin­le­vi­tykseen voidaan käyttää tasa­kär­kistä kauhaa, sau­ma­rautaa, kumi­kä­si­nettä tai sie­nellä. Kiin­ni­tyksen var­mis­ta­mi­seksi pai­kattava kohta har­jataan puh­taaksi teräs­har­jalla ja pölyt pois­tetaan kos­tealla rie­vulla, jonka jälkeen pinta kos­tu­tetaan. Hal­keamia suu­ren­netaan meis­se­lillä ennen paik­kausta. Paik­kausten kes­tävyys paranee, jos niiden annetaan sitoutua pari päivää ennen läm­mi­tystä. Ensim­mäinen läm­mitys suo­ri­tetaan varoen (ei liian kuumaksi).

Tur­val­li­suus­ohjeet

Sement­ti­tuote. Lie­västi alkaa­linen kos­tuessaan. Silmiin jou­tuessa huuh­dottava run­saalla vedellä ja otettava yhteyttä lää­käriin. Käytä suojakäsineitä.

Lisätiedot

Paino 2 kg
Soita 040 035 7357