Suomen Piipputukku Oy
Suomen Piipputukku Oy

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi
Suomen Piipputukku Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä
Suomen Piipputukku Oy
Y‑tunnus: 2987521-4

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Henri Turunen, toimitusjohtaja

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Suomen Piipputukku Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Tilausten käsittely ja toimittamimen


Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Suomen Piipputukku Oy:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

 • Henkilön nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Yritys
 • Y-tunnus
 • Ja muu käyttäjän antama tieto


Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Suomen Piipputukku Oy:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto
  Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Suomen Piipputukku Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.
 • Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot
  Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Suomen Piipputukku Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.


Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja vain ajan, joka on tarpeen henkilötietojen tyypin ja niiden käsittelytarkoituksen mukaan.

Evästeet
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.